انتصاب اعضای جدید شورای فرهنگی

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقایان دکتر حسن دلبری، استادیار و مدیر روابط عمومی و بین الملل، دکتر حسن صیانتی، استادیار و رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دکتر علی تسنیمی، استادیار و مدیر کتابخانه مرکزی و دکتر رضا کشاورز، مدیر گروه معارف اسلامی به مدت یکسال به عنوان عضو شورای فرهنگی دانشگاه منصوب گردیدند.

***

در متن احکام صادره از طرف دکتر حدادنیا ابراز امیدواری شده است که این عزیزان با همفکری و همکاری با سایر اعضا در پیشبرد اهداف فرهنگی دانشگاه در چارچوب برنامه چشم انداز وزارت علوم و اسناد بالادستی موفق و مؤید باشند.