انتصابات جدید در دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقایان دکتر حسین میرزائی نیا و دکتر احمد فرزانه کرد به عنوان نماینده اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی دانشگاه به مدت یک سال منصوب شدند.
در احکام جداگانه صادره از طرف آقای دکتر حدادنیا، آمده است:

جناب آقای دکتر حسین میرزائی نیا؛
عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب،
و جناب آقای دکتر احمد فرزانه کرد؛
عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک،
با عنایت به سوابق جناب عالی در امور پژوهشی و نظر به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فناوری, ضمن حفظ پست و سمت سازمانی و وظایف آموزشی به عنوان ” نماینده اعضای هیأت علمی در شورای پژوهشی دانشگاه” به مدت یک سال منصوب می شوید.
امید است با همفکری سایر اعضا، در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

همچنین طی حکمی دیگر از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسن صیانتی تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی منصوب شد.
در حکم ریاست محترم دانشگاه آمده است:
جناب آقای دکتر حسن صیانتی،
عضو محترم هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
با سلام
با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی منصوب می گردید. امید است با عنایات الهی و همکاری نخبگان و همه گروه‌های آموزشی آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری, اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه در جهت تکریم سرمایه انسانی بر اساس سیاستهای دولت تدبیر و امید موفق باشید.
*
دکتر غلامرضا زارعیان نیز با حکم ریاست محترم دانشگاه به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی، منصوب گردید.
انتصاب همکاران ارجمند را تبریک عرض نموده، از خداوند متعال سربلندی و توفیق در انجام مسئولیت های محوله را برای ایشان، مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه