انتصاب دبيران کميته هاي ترفيع دانشگاه و منتخب دانشکده الهيات

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر علي اکبر عارفي جمال، دانشيار و عضو هيأت علمي گروه رياضي، به مدت يکسال به عنوان دبير کميته ترفيع دانشگاه منصوب شد.

در حکم رياست دانشگاه آمده است:

جناب آقاي دکتر علي اکبر عارفي جمال
دانشيار و عضو محترم هيات علمي گروه رياضي؛

احتراما نظر به مراتب تجارب و تخصص جناب عالی و به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان دبیر کمیته ترفیع دانشگاه به مدت یک سال منصوب می گردید. امید است در سایه الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه همکاری و تعامل با سایر حوزه های مرتبط، فعالیت های خود را بر محور احترام به همکاران هیات علمی، تسهیل و روان سازی امور متمرکز نمایید.

* * * * *

همچنين با حکم رياست دانشگاه آقاي دکتر حسين شمس آبادي، دانشيار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عرب به مدت يکسال به سمت دبير کميته منتخب دانشکده الهيات و معارف اسلامي منصوب گرديد.

در حکم ايشان نيز آمده است:

جناب آقاي دکتر حسين شمس آبادي
دانشيار و عضو محترم هيات علمي گروه زبان و ادبيات عرب

نظر به تجربیات ارزنده جناب عالی و نظر به پیشنهاد رییس محترم دانشکده الهیات به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر کمیته منتخب دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مدت یک سال منصوب می شوید. امید است با همکاری سایر اعضا نسبت به بررسی و امعان نظر در خصوص پرونده های ارجاعی برابر مقررات مبذول فرمایید.

*

انتصاب شايسته همکاران ارجمند را تبريک عرض نموده، از خداوند متعال، توفيق و بهروزي روزافزون برايشان مسألت داريم.

(روابط عمومي دانشگاه)