با حکم رئیس دانشگاه دکتر زهرا قلیچی پور به عنوان “دبیر شورای سیاستگذاری ژئوپارک سبزوار” دانشگاه منصوب شد

متن حکم بدین شرح است

سرکار خانم دکتر زهرا قلیچی پور

عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی محیط زیست

سلام علیکم

نظر به مراتب تخصص و تجارب ارزنده ی سرکارعالی به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان “دبیر شورای سیاستگذاری ژئوپارک سبزوار” دانشگاه منصوب می گردید. امید با اتکال به عنایات خداوند متعال و با همکاری تمام بخش‌های ذی ربط، گام مؤثری در راستای فراهم کردن بیش از پیش زمینه مشارکت‌های دانشگاهی و اجرایی و تبادل و ثبت کاربردی تجربیات موفق مدیریتی و پژوهشی در ژئوپارک سبزوار باشد.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی