رئیس دانشگاه طی احکام جداگانه ای، دکتر سیاوش‌پور، معاون اداری و مالی دانشگاه را دبیر کمیته پدافند غیرعامل”  و دکتر مهدوی، رئیس محترم آزمایشگاه مرکزی، مهندس نصرتی پورمدیر حراست و دکتر بقایی نژاد مدیر امور فناوری و کارآفرینی را به عنوان اعضای کمیته پدافند غیرعامل” دانشگاه حکیم سبزواری منصوب کرد