از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی بقایری، عضو هیأت علمی گروه شیمی به عنوان “دبیر کمیته ترفیع دانشگاه”  به مدت یک سال منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مهدی بقایری

عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی     

با سلام

      احتراماً نظر به مراتب تجارب و زحمات ارزنده ی جناب عالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی، به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “دبیر کمیته ترفیع دانشگاه”  به مدت یک سال منصوب می گردید.

        انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه همکاری و تعامل با سایر حوزه های مرتبط، فعالیت های خود را بر محور احترام به همکاران هیأت علمی، تسهیل و روان سازی امور متمرکز نمایید.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه