انتصاب دبیر کمیته منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دکتر مولوی در حکمی  دکتر سیدمحمدرضا عادل، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی را به عنوان دبیر کمیته منتخب دانشکده  ادبیات و علوم انسانی  منصوب کرد.

 

جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا عادل

عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

با سلام؛

بازگشت به نامه شماره  ۴۹۴۰۵  مورخ ۹۸/۱۱/۱۴  رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی و به استناد آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی به موجب این ابلاغ به عنوان “دبیر کمیته منتخب” دانشکده  ادبیات و علوم انسانی جهت بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه علمی به مدت دو سال منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به عنایات پروردگار متعال و با بهره‌گیری از تجربیات مفید گذشته، همکاری و برابر با آیین نامه های موجود در انجام امور مربوط موفق باشید.