طی حکمی از سوی دکتر ندا شفیعی، معاون امور روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر امین کوشکی مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری به سمت دبیر شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و موسسات اموزش عالی منطقه ۹ کشور و عضو شورای مرکزی هماهنگی روابط عمومی های آموزش عالی کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، پیرو برگزاری جلسه شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های  علم و فناوری منطقه ۹ کشور  و برگزاری انتخابات در این مراسم دکتر کوشکی با رای مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.
پس از این رای گیری با حکم دکتر شفیعی دکتر کوشکی مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه به سمت دبیر شورای مدیران روابط عمومی منطقه۹ و عضو شورای مرکزی هماهنگی روابط عمومی های آموزش عالی کشور  منصوب شد.