با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حسین شاد، استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه عمران به عنوان “سرپرست معاونت اداری و مالی” دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شد. 
متن حکم این انتصاب بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسین شاد
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه عمران
با سلام
احتراماً، نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، شما را به عنوان “سرپرست معاونت اداری و مالی” دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی، همکاری کارکنان دانشگاه و واحدهای ذیربط، در خدمت به جامعه دانشگاه با رعایت اصول شرعی، قانون مداری و به ویژه آیین نامه های مالی و اداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری، صرفه جویی و صلاح دانشگاه موفق و پیروز باشید.
انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی صمیمانه بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهی، تسهیل و روان سازی امور و افزایش بهره وری براساس شرح وظایف اجرا نمایید. عمل کردن بر اساس سیاست های محترم دولت تدبیر و امید در عرصه آموزش عالی و برنامه راهبردی دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۴ از خواسته های اصلی اینجانب می باشد.
از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

دکتر جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه