انتصاب رؤساي دانشکده هاي جغرافيا و الهيات

پس از برگزاري انتخابات جهت تعيين رؤساي دانشکده هاي جغرافيا و علوم محيطي و الهيات و معارف اسلامي، در حضور رياست محترم دانشگاه با رأي مستقيم اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي مزبور، آقايان دکتر ابوالقاسم اميراحمدي و دکتر حسن صيانتي به ترتيب به سمت رياست دانشکده هاي جغرافيا و الهيات به مدت ۲ سال منصوب گرديدند.

.

در حکم انتصاب ايشان که از طرف رياست محترم دانشگاه، جناب آقاي دکتر حدادنيا صادر شده، آمده است:

.

SONY DSC

 

.

جناب آقاي دکتر ابوالقاسم اميراحمدي،

دانشيار و عضو محترم هيات علمي دانشكده جغرافيا و علوم محيطي

با عنايت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالي به موجب اين ابلاغ و با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي و نظر به برگزاري انتخابات انجام گرفته در آن دانشكده محترم به عنوان رئيس دانشكده جغرافيا و علوم محيطي به مدت دو سال از تاريخ ۹۳/۲/۹ منصوب مي گرديد.

اميد است با عنايات الهي و همكاري نخبگان و همه گروه هاي آموزشي آن دانشكده محترم در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دانشگاه در جهت تكريم سرمايه انساني براساس سياست هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.

.

SONY DSC

 

.

جناب آقاي دكتر حسن صيانتي

استاديار و عضو محترم هيات علمي گروه فلسفه و حكمت اسلامي  

با عنايت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالي به موجب اين ابلاغ و با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي و نظر به برگزاري انتخابات انجام گرفته در آن دانشكده محترم به عنوان رئيس دانشكده الهيات و معارف اسلامي به مدت دو سال از تاريخ ۹۲/۱۲/۲۴ منصوب مي گرديد. اميد است با عنايات الهي و همكاري نخبگان و همه گروه هاي آموزشي آن دانشكده محترم در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دانشگاه در جهت تكريم سرمايه انساني براساس سياست هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.

*

انتصاب اين عزيزان را که با رأي مستقيم و قاطع اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي ذيربط و تأييد رياست محترم دانشگاه، صورت گرفته است را تبريک عرض نموده، اميد است در سايه الطاف الهي و جديت و تلاش مجموعه دلسوزان دانشگاه، شاهد شکوفايي و توسعه روزافزون آن در تمامي عرصه ها باشيم.

روابط عمومي دانشگاه