انتصاب رئیس اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی را به عنوان “رئیس اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت ” دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق

با سلام

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب عالی و نظر به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به شماره نامه ۵۳۵۹۲  مورخ ۹۸/۱۲/۰۶،  به موجب این ابلاغ ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال  به عنوان “رئیس اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت ”  دانشگاه منصوب می گردید.

انتظار می رود در برنامه های خود اشاعه‌ی فرهنگ کارآفرینی در بین اساتید و دانشجویان، سیاستگذاری وتشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش و برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات جهت عقد قراردادهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتیاط با صنعت مدنظر قرار گرفته شود. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری