طی حکمی از طرف دکتر جواد حدادنیا، ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا حمیدیان، استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی به مدت یکسال به عنوان “ رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی” دانشگاه منصوب گردیدند.

متن حکم صادره بدین شرح است:

جناب آقای دکتر علیرضا حمیدیان
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

با سلام

  با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی، به عنوان “رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی” به مدت یک سال منصوب می گردید. امید است با استفاده  توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

   انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده محترم، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی در آن دانشکده بر اساس سیاست های محترم دولت تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۴ انتظار اصلی اینجانب است. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه