دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمود فرخی،استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی  شیمی  را به عنوان رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب کردند.
متن حکم رئیس دانشگاه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمود فرخی

استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی  شیمی

با سلام

          با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده، به عنوان “رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی” به مدت دو سال منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

         انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده محترم، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی در آن دانشکده بر اساس سیاست های محترم دولت تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۴ انتظار اصلی اینجانب است. بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.