رئیس دانشگاه در حکمی دکتر احسان اسماعیل‌نژاد، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت را به سمت ” رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی”  منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر احسان اسماعیل‌نژاد

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت

 با سلام 

     با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “ رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی” به مدت دو سال منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

    انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است.  بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه