با حکم استاندار خراسان رضوی، دکتر جواد حدادنیا به عضویت کارگروه کمیته ملی حافظه جهانی استان خراسان رضوی منصوب گردید.

دریافت حکم عضویت در کارگروه کمیته ملی حافظه جهانی با حضور دکتر ابهری رییس و نماینده ریاست محترم جمهور در کمیته ملی حافظه جهانی و
آقای دکتر صادقی معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی و تنی چند از مدیران کل استان خراسان در محل استانداری انجام پذیرفت.
IMG_2610  IMG_2645  IMG_2655  IMG_2656

در متن این حکم که به امضای علی رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی رسیده، آمده است:
چناب آقای دکتر جواد حدادنیا
رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری
سلام علیکم

با عنایت به استقرار و فعالیت دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی کشور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تدارک شرایط لازم برای صیانت از آثار مکتوب علمی، فرهنگی و تاریخی کشور و ثبت ملی و جهانی آثار در چهارچوب برنامه حاقظه جهانی ، ار آنجا که مقرر است کمیته استانی حافظه جهانی در استان با حضور مسئولین و فرهیختگان این عرصه تشکیل گردد لذا جنابعالی را به عنوان عضو کارگروه کمیته ملی حافظه جهانی استان خراسان رضوی تعیین و منصوب می نمایم .

امید است با شرکت مستمر در جلسات این کارگروه و ارائه نظرات سازنده خویش موجبات ارتقاء سطح کیفی آن در ادامه آثار ملی به حافظه جهانی را فراهم نمایید.

                                                                    علیرضا رشیدیان

                                                              استاندار و رئیس کارگروه کمیته ملی حافظه جهامی

                                                                   استان خراسان رضوی