با حکم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار، دکتر محمد علی زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزاری به عنوان “رئیس کمیته آموزش و پژوهش ستاد صیانت از جمعیت شهرستان سبزوار” منصوب شد.

مهندس حسین ابراهیمی کردیانی در این حکم آورده است:

جناب آقای دکتر اسدی زنگنه

ریاست محترم دانشگاه حکیم سبزواری

پیرو منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت فرزندآوری و حمایت از خانواده و با عنایت به اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان” رئیس کمیته آموزش و پژوهش ستاد صیانت از جمعیت شهرستان سبزوار”منصوب می گردید.

امید است با استعانت و یاری خداوند متعال و با بهره گیری از توان علمی و عملی خود در حسن انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.