دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر ولی الله رمضانی استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی را به سمت رئیس مرکز مشاوره دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است.
جناب آقای دکتر ولی الله رمضانی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی
با سلام
احتراماً، نظر به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، به موجب این ابلاغ و ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان” رئیس مرکز مشاوره دانشگاه”  منصوب می گردید.
امید است با اتکال به عنایات پروردگار در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه، موفق و پیروز باشید.

دکترحدادنیا

رئیس دانشگاه