طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه، دکتر حسین قدرتی به عنوان رئیس جدید مرکز پژوهشی جغرافیایی و علوم اجتماعی دانشگاه منصوب گردید.
 
متن حکم انتصاب ایشان بدین شرح است:
جناب آقای دکتر حسین قدرتی
عضو محترم هیات علمی گروه مطالعات اجتماعی

با سلام

      با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن مرکز، به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “رئیس مرکز پژوهشی جغرافیایی و علوم اجتماعی”دانشگاه به مدت دو سال منصوب می گردید. امید است با اتکال به عنایات پروردگارمتعال، در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی  موفق باشید.

      شایسته است اقدامات خود را مبنی بر عمل به قانون، پایش عملکرد فعالیت های پژوهشی، گسترش پژوهشهای  کاربردی و تقاضا محور، تعامل با سایر دانشکده ها، و بر اساس خرد جمعی کلیه اعضاء محترم آن مرکز به منظور ارتقا جایگاه علمی دانشگاه تنظیم و اجرا نمایید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه