انتصاب رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر سیدهادی حسینی را به عنوان رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سیدهادی حسینی

سرپرست محترم مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

 با سلام

      با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و انتخابات برگزار شده در آن مرکز، از تاریخ   حکم  سرپرستی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی به مدت دو سال منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه، بیش از پیش موفق باشید.

علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری