انتصاب رئیس پردیس فناوری‌های نوین حضرت زینب(س)”

دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه، در حکمی دکتر سیدعلی‌اصغر علوی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پایه را به عنوان “رئیس پردیس فناوری‌های نوین حضرت زینب(س)” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیدعلی‌اصغر علوی 

عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پایه

با سلام

        احتراماً پیرو نامه شماره ۱۱/۲۸۳۹۳۰ مورخ ۹۹/۱۲/۹  مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارت متبوع، مصوبه جلسه ۹۲۶  مورخ ۹۹/۲/۲۸  شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با موضوع الحاق دانشگاه فناوری‌های نوین حضرت زینب(س) سبزوار، دستور دوم از صورت جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۴ از نشست هیات امنای دانشگاه و با عنایت به تجارب ارزنده‌ی جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت ۲ سال به عنوان “رئیس پردیس فناوری‌های نوین حضرت زینب(س)” منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود ضمن التزام به شرح وظایف ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و با مشارکت و هماهنگی شورای ساماندهی دانشگاه و مدیران ذیربط مبتنی بر مفادآیین‌نامه اجرایی ساماندهی در مدل الحاقی(موضوع نامه شماره ۲/۱۵۴۳۵۱ مورخ ۹۹/۷/۲۳  معاون محترم آموزشی وزارت متبوع) اقدامات اجرایی آن پردیس به دانشگاه به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

       امید است در برنامه‌های خود تمرکز برکیفی سازی فعالیت‌های آموزشی،  پژوهشی، بین المللی سازی و گسترش ارتباط با صنعت و جامعه آن پردیس مد نظر گرفته شود و با استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح، امور اجرایی گردد. همچنین برنامه ریزی براساس سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت متبوع و برنامه‌ی راهبردی این دانشگاه انجام پذیرد. بدیهی است ارسال گزارشات دوره‌ای از عملکرد آن پردیس در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود.

      از خداوند متعال موفقیت روزافزون حضرتعالی را خواستارم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری