طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی دانشگاه،آقای سید محمد حسینیبه عنوان ” رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای ” منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

همکار گرامی ؛ آقای سید محمد حسینی

با سلام ؛
احتراماً با توجه به پیشنهاد مدیر محترم امور فناوری و کارآفرینی دانشگاه طی نامه شماره ۳۲۲۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ و با توجه به سوابق و تجارب جناب عالی ، به موجب این ابلاغ و با حفظ عنوان شغل سازمانی ، از تاریخ صدور این ابلاغ ، به عنوان ” رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای ” منصوب می شوید.
امید است با عنایات پروردگار و تلاش بیش از پیش ، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

 

دکتر بهرام سیاوش پور

معاون اداری و مالی دانشگاه