طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر علی برزنونی عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی محض به عنوان “رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی و استعدادهای درخشان” دانشگاه منصوب شد.

 متن حکم بئین شرح است:

 جناب آقای دکتر علی برزنونی
عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی محض

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با عنایت به پیشنهاد رییس محترم پردیس علم و فناوری دانشگاه به شماره نامه ۶۵۹۱۴ به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به عنوان “رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی و استعدادهای درخشان” دانشگاه منصوب می گردید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب همکاری جامعه دانشگاهی و منابع انسانی حوزه مربوط تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه را برای تحقق سیاست‌های اصلی در توسعه فضای کسب و کار،‌ تدوین شیوه نامه های مناسب جهت تشویق دانشجویان و اساتید به حوزه کسب و کار،‌ راه اندازی مراکز نوآوری صنایع شهرستان،‌ تجاری نمودن فعالیتهای پژوهشی دانشگاهیان و پیشرفت همه جانبه علم و فناوری  به کار گیرید.

توفیق روزافزون جناب‌ عالی را در پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه