رئیس دانشگاه در حکمی  آقای سید محمدرضا راستی ثانی، را به سمت “سرپرست حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی” دانشگاه منصوب  کرد.

متن حکم بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای سید محمدرضا راستی ثانی 

با سلام

احتراماً با عنایت به بازنشستگی مدیر امور اداری و پشتیبانی و با  توجه  مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این ابلاغ به سمت “سرپرست حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی” دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال، ضمن رعایت  قوانین و مقررات، رعایت منشور اخلاقی کارکنان دولت ، تکریم ارباتب رجوع ،  تقویت نظم و انضباط اداری، کاهش بروکراسی، توجه به سرمایه نیروی انسانی و کرامت آنها، تلاش برای مدیریت سبز و صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

 

علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری