رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمدرضا عادل، عضو  هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی را به عنوان سرپرست حوزه معاون مدیر همکاری های علمی،‌ بین‌المللی و دانشجویان غیرایرانی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمدرضا عادل

عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

با سلام

با عنایت به پیشنهاد مدیر محترم همکاری‌های علمی، بین‌المللی و دانشجویان غیر ایرانی به شماره نامه ۷۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ و نظر به تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  به عنوان “سرپرست حوزه معاون مدیر همکاری های علمی،‌ بین‌المللی و دانشجویان غیرایرانی” منصوب می‌شوید.

امید است با همراهی و همکاری با این مدیریت در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.

 دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه