رئیس دانشگاه در حکمی دکتر رضیه موسوی‌فر، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی را به عنوان ” سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

 

سرکار خانم دکتر رضیه موسوی‌فر

عضو محترم هیأت علمی گروه علوم سیاسی

 با سلام؛

        با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده سرکار عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “ سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی” منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

        انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است. بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری