رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسن استاجی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری را به سمت ” سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی” دانشگاه حکیم سبزواری منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن استاجی

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی معماری 

 با سلام       

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان ” سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی” منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است. همجنین با تلاش برای توسعه رشته های مورد نیاز جامعه، در اسرع وقت نسبت به تصویب چارت دانشکده در هیات امنا پیگیری فرمایید. بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری