رئیس دانشگاه در حکمی دکتر احسان اسماعیل نژاد،عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر احسان اسماعیل نژاد

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت

با سلام

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب‌عالی و به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به شماره نامه ۹۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست مدیریت امور پژوهشی” دانشگاه منصوب می‌گردید.

امید است با همراهی و همکاری با این سایر همکاران در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه