سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی دکتر محمدرضا معین فرد، دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت ورزشی را به عنوان “سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی” دانشگاه منصوب کرد.

متن این انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای دکتر محمدرضا معین فرد
دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت ورزشی
با سلام
احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، شما را به عنوان “سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی” دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایت الهی، رعایت منشور اخلاقی، عمل کردن بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برای ارتقا جایگاه آموزشی دانشگاه  تلاش جدی نمایید. امید است با کار تیمی و تاکید بر کیفیت آموزشی، دوره های نوآوری و کارآفرینی و تجارب روز دنیا، تعاملات بین المللی، به کارگیری فناوری های نوین و نظارت مستمر، هماهنگی و همکاری با سایر حوزه ها بویژه حوزه معاونت پژوهش و فناوری و با رعایت دقیق مقررات آموزشی، تکریم اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه موفق و پیروز باشید. از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را در اجرای این وظایف خطیر آرزومندم.
 

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه