سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی دکتر احمد فرزانه کرد، دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک را به عنوان “سرپرست معاونت پژوهش و فناوری” دانشگاه منصوب کرد.
متن این انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای دکتر احمد فرزانه کرد
دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک
با سلام؛
احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، شما را به عنوان “سرپرست معاونت پژوهش و فناوری” دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایت الهی، رعایت منشور اخلاقی، عمل کردن بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برای ارتقا جایگاه و مرجعیت علمی دانشگاه تلاش جدی نمایید و با تاکید بر کیفی و کاربردی نمودن پژوهشها، جهت دهی به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای حل مسائل جامعه، کادرسازی تیم های تحقیقاتی، گسترش فرصت های تحقیقاتی و تعاملات بین المللی، کاهش بروکراسی اداری، هماهنگی و همکاری با همه حوزه ها بویژه حوزه معاونت آموزشی و با رعایت قوانین و مقررات، تکریم اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه موفق و پیروز باشید.
از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را در اجرای این وظایف خطیر آرزومندم.

دکترعلی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری