انتصاب سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی

با حکم رئیس دانشگاه دکتر حسین شاهرخی به عنوان سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی منصوب شد.

 متن حکم بدین شرح است:

 جناب آقای دکتر حسین شاهرخی
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جناب‌عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ‌ورزشی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دانشگاه و استفاده از نظرات اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی، ضمن رعایت جوانب قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه مطابق سند راهبردی پنج ساله، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه