با حکم رئیس دانشگاه دکتر ولی ا.. رمضانی به عنوان “سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی” منصوب شد.

متن این حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر ولی ا.. رمضانی
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی

سلام علیکم

عطف به پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۳۹۸۳۴  مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ رئیس  محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به عنوان سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی منصوب می گردید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی توان و تجربه خود و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، ضمن رعایت جوانب قانونی و نیز موارد مطرح شده در ابلاغ سرپرستی در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه