با حکم رئیس دانشگاه دکتر سیداحسان علوی به عنوان سرپرست گروه آموزشی علوم سیاسی و اقتصاد منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر سیداحسان علوی
عضو محترم هیات علمی گروه علوم سیاسی و اقتصاد

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جناب‌عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست گروه آموزشی علوم سیاسی و اقتصاد” منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دانشگاه و استفاده از نظرات اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی، ضمن رعایت جوانب قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه مطابق سند راهبردی پنج ساله، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه