با حکم رئیس دانشگاه، دکتر فاطمه رجائی عضو  هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی به عنوان سرپرست گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی منصوب شد.
متن حکم بدین شرح است:
سرکار خانم دکتر فاطمه رجائی
عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

سلام علیکم

       با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده سرکارعالی و نظر به پیشنهاد سرپرست محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی به شماره نامه ۴۳۰۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی توان و تجربه خود و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه