طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر احسان کوشکی به عنوان “سرپرست گروه آموزشی فیزیک” منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

 جناب آقای دکتر احسان کوشکی
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی فیزیک

سلام علیکم

      با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم پایه به شماره‌ نامه ۴۸۹۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست گروه آموزشی فیزیک” منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی توان و تجربه خود و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.  

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی