انتصاب سرپرست گروه ریاضی کاربردی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر مرتضی جعفرزاده، عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی را به عنوان “سرپرست گروه ریاضی کاربردی”منصوب کرد.

 

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مرتضی جعفرزاده

عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی

احتراماً  نظر به تعهد و تجربه جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر به شماره نامه ۷۹۱۵  مورخ ۹۹/۰۴/۰۹، به موجب این ابلاغ  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت شش ماه به عنوان “سرپرست گروه ریاضی کاربردی”  منصوب می‌گردید.

امید است با همکاری سایر اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف گروه و دانشگاه موفق و موید باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری