رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حامد ادب عضو محترم هیأت علمی گروه سنجش از دور و GIS را به سمت سرپرست “گروه  سنجش از دور و GIS ” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر حامد ادب

عضو محترم هیأت علمی گروه سنجش از دور و GIS

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۴۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶رئیس محترم دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت یک سال در سمتسرپرست گروه  سنجش از دور و GIS ” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

-۱ افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲ -ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

-۳ توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

-۴ ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

-۵ برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

دکتر علی اصغر مولوی
رئیس دانشگاه