رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علی قربانپور دشتکی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی را به عنوان “سرپرست گروه علوم سیاسی” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر علی قربانپور دشتکی

عضو محترم هیأت علمی گروه علوم سیاسی

با سلام

احتراماً  نظر به تعهد و تجربه جناب‌عالی و با عنایت به نامه شماره ۷۹۴  رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انتخابات برگزار شده در گروه، به موجب این ابلاغ  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست گروه علوم سیاسی” منصوب می‌گردید.

امید است با همکاری سایر اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف گروه و دانشگاه بویژه ساماندهی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط جدید موفق و موید باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه