انتصاب “سرپرست گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع”

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر علی یحیایی، عضو محترم هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع به عنوان “سرپرست گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع”منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

همکار ارجمند جناب آقای دکتر علی یحیایی

عضو محترم هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع

احتراماً  نظر به تعهد و تجربه جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی به شماره نامه ۵۸۰۷۳  و ۶۶۳۶ مورخ ۹۹/۰۳/۲۸ ، به موجب این ابلاغ  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت شش ماه به عنوان “سرپرست گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع”  منصوب می‌گردید.

امید است با همکاری سایر اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف گروه و دانشگاه بویژه ساماندهی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط جدید موفق و موید باشید.

دکتر علی اصغر مولوی
رئیس دانشگاه