انتصاب سرپرست گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

رئیس دانشگاه در حکمی، دکتر سیدجواد خاتمی، عضو محترم هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی را به عنوان سرپرست گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سیدجواد خاتمی

عضو محترم هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

احتراماً  نظر به تعهد و تجربه جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی به شماره نامه ۲۲۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ، به موجب این ابلاغ  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی”  منصوب می‌گردید.

امید است با همکاری سایر اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف گروه و دانشگاه بویژه ساماندهی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط جدید موفق و موید باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه