انتصاب سرپرست گروه معارف اسلامی

رییس دانشگاه در حکمی دکتر احمد رزمخواه، عضو محترم هیأت علمی گروه معارف اسلامی را به عنوان “سرپرست گروه معارف اسلامی”  دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر احمد رزمخواه

عضو محترم هیأت علمی گروه معارف اسلامی

با سلام

احتراماً  نظر به تعهد و تجربه جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی به شماره نامه ۳۶۴۵۱ مورخ ۹۸/۰۹/۰۲، به موجب این ابلاغ  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از  تاریخ  ۹۸/۱۰/۰۸ به عنوان “سرپرست گروه معارف اسلامی”  منصوب می‌گردید.

امید است با همکاری سایر اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه