انتصاب “سرپرست گروه مهندسی شیمی”

رییس  دانشگاه در حکمی دکتر حمید حیدرزاده درزی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی شیمی را به عنوان “سرپرست گروه مهندسی شیمی” منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است.

جناب آقای دکتر حمید حیدرزاده درزی

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

 

احتراماً  نظر به تعهد و تجربه جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی به شماره نامه ۴۲۵۷۲ مورخ ۹۹/۱۲/۲۹ ، به موجب این ابلاغ  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست گروه مهندسی شیمی”  منصوب می‌گردید.

امید است با همکاری سایر اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف گروه و دانشگاه بویژه ساماندهی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط جدید موفق و موید باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه

انتصاب Û² معاون و رئیس جدید حوزه ریاست بنیاد مستضعفان?۱Í@f