انتصاب سرپرست گروه مهندسی نفت

رئیس دانشگاه در حکمی مهندس سید حسن حجی‌آبادی، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت را به عنوان  “سرپرست گروه مهندسی نفت” منصوبکرد.

متن حکم بدین شرح است.

باسمه تعالی

 

جناب آقای مهندس سید حسن حجی‌آبادی

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت

احتراماً  نظر به تعهد و تجربه جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی به شماره نامه ۱۹۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ، به موجب این ابلاغ  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست گروه مهندسی نفت”  منصوب می‌گردید.

امید است با همکاری سایر اعضاء گروه در راستای پیشبرد اهداف گروه و دانشگاه بویژه ساماندهی و استانداردسازی آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط جدید موفق و موید باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه