رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ضمن قبول استعفای دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی رئیس سابق گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه و تقدیر از مساعی و تلاش های جدی ایشان در مدت تصدی این سمت، در حکمی دکتر عباس احسانی سرشت، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک را به عنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عباس احسانی سرشت

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

با سلام

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب عالی و نظر به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به شماره نامه ۲۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴،  به موجب این ابلاغ ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه ”  دانشگاه منصوب می گردید.

امید است با استفاده از توان و خرد جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه و فعال سازی ظرفیت دانشگاه  برای حل علمی مسائل  صنعت و جامعه بیش از پیش موفق باشید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری