با حکم سرپرست دانشگاه،دکتر عباس محمدیان، عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی به عنوان “عضو حقیقی شورای دانشگاه” منصوب شد.
متن حکم بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر عباس محمدیان
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

سلام علیکم

احتراماً در اجرای ردیف ۴ ماده ۱۱ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان “عضو حقیقی شورای دانشگاه” منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت خداوند متعال و مشارکت عالمانه شما در مباحث و دستورکار جلسات، زمینه تصمیم سازی و سیاستگذاری مطلوب برای اداره بهینه دانشگاه فراهم شود.

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

سرپرست دانشکده