انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه به سمت سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان امور دانشجویان کشور

طی حکمی از طرف معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، آقای دکتر حسن نجفی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به سمت سرپرست دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان کشور منصوب گردید.

*****

ضمن تبریک به همکار گرامی آقای دکتر نجفی اصل، توفیق روزافزون ایشان را در طی طریق خدمت از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه