با حکم رئیس دانشگاه دکتر زهرا قلیچی پور عضو هیات علمی گروه آموزشی محیط زیست به عنوان “دبیر کمیته راهبری همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت” دانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

سرکار خانم دکتر زهرا قلیچی پور
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی محیط زیست

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به برگزاری موفق اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت در خردادماه سال جاری و با توجه به اینکه مقرر گردیده است این همایش به صورت ادواری در یکی از پارک های ملی کشور برگزار گردد؛ و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب سرکارعالی و به منظور هماهنگی و مدیریت منظم این همایش در سطح گسترده ملی، به موجب این ابلاغ به عنوان “دبیر کمیته راهبری همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت” دانشگاه منصوب می‌گردید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در چهار چوب قوانین و مقررات در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی