دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، در حکمی دکتر حسن نجفی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری را به سمت مشاور خود در امور حقوقی منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسن نجفی اصل
عضو محترم هیات علمی دانشگاه حکیم سبزورای
با اهدای سلام
نظر به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی در امور حقوقی به موجب این حکم از تاریخ ۹۶/۱۱/۹ به مدت یک سال بعنوان” مشاور اینجانب در امور حقوقی” منصوب می شوید.
توفیق روزافزون جنابعاتی را در انجام شایسته ماموریت های محوله و ارتقاء کیفی امور سازمان از خداوند منان مسئلت دارم.
باآرزوی توفیق الهی

مجتبی صدیقی

معاون وزیر  علوم و  رئیس سازمان امور دانشجویان

 
 روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری این انتصاب شایسته را به جامعه دانشگاهی شهرستان به خصوص اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری تبریک عرض می کند.