انتصاب مدیر جدید گروه عمران

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، آقای دکتر مجتبی لزگی نظرگاه، عضو محترم هیأت علمی گروه عمران، به مدت یکسال به سمت مدیر گروه عمران منصوب گردید.
.
در متن حکم صادره آمده است:
جناب آقای دکتر مجتبی لزگی نظرگاه
عضو محترم هیأت علمی گروه عمران

 نظر به انتخاب جنابعالی توسط آن گروه آموزشی و همچنین پیشنهاد رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه عمران” به مدت یک سال منصوب می گردید.

     امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کیفیت آموزش در سایه همفکری و تعامل با سایر اعضاء محترم هیات علمی بیش از پیش موفق باشید.

.

روابط عمومی دانشگاه نیز این انتصاب شایسته را تبریک گفته برای ایشان در طی طریق خدمت، توفیق و سربلندی از خدای متعال مسألت داریم.