انتصاب مدير جديد گروه عمران

طي حکمي از طرف رياست دانشگاه، آقاي دکتر مجتبي لزگي نظرگاه، عضو محترم هيأت علمي گروه عمران، به مدت يکسال به سمت مدير گروه عمران منصوب گرديد.

.

در متن حکم صادره آمده است:

جناب آقاي دکتر مجتبي لزگي نظرگاه
عضو محترم هيأت علمي گروه عمران

 نظر به انتخاب جنابعالي توسط آن گروه آموزشي و همچنين پیشنهاد رئيس محترم دانشکده فني و مهندسي و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه عمران” به مدت یک سال منصوب می گردید.

     امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کيفيت آموزش در سايه همفکري و تعامل با ساير اعضاء محترم هيات علمي بیش از پیش موفق باشید.

.

روابط عمومي دانشگاه نيز اين انتصاب شايسته را تبريک گفته براي ايشان در طي طريق خدمت، توفيق و سربلندي از خداي متعال مسألت داريم.