رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر رضا خسروبیگی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی را به سمت مدیرگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر رضا خسروبیگی

عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

با سلام

        بازگشت به نامه شماره ۲۷۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ رئیس محترم دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی و انتخابات برگزار شده در آن گروه محترم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال در سمت“مدیریت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی” دانشکده مذکور منصوب می گردید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی با کیفیت گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیات علمی و توزیع ساعات در طول هفته؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه